Schemat blokowy online dating

posted by | Leave a comment

Można oczywiście markować te wartości, ale znacznie rozsądniej jest użyć odczytanego z zegara realnego czasu.Za pomocą RTC można też określać i zapamiętywać moment wystąpienia rejestrowanych zdarzeń.W STM32F103 jest wydzielony blok dziesięciu 16-bitowych rejestrów, które razem z układami RTC tworzą tzw. Są to rejestry ogólnego przeznaczenia i można je wykorzystać do przechowywania najważniejszych danych, które nie powinny być utracone, gdy mikrokontroler nie jest zasilany.Niektóre z tych dziesięciu rejestrów będą wykorzystane przez przykładowe oprogramowanie zegara z kalendarzem.

Dołączenie do kontrolera pamięci wymiennej typu karta SD i zapis danych w formacie standardowych plików wymaga podania rzeczywistego czasu i daty ich utworzenia.

W dalszej części tekstu skupimy się na podstawowych sposobach wykorzystania RTC do pomiaru czasu.

Z kwestiami precyzyjnego strojenia zegara czy jego nietypowego użycia np.

Gdy napięcie zasilania zostanie załączone, to następuje automatyczne przełączenia RTC z baterii na zasilanie mikrokontrolera.

Po przełączeniu pobór prądu z baterii jest minimalny, co przedłuża jej żywotność.

Leave a Reply

dating service contract