Hoeken berekenen rechthoekige driehoek online dating dating questions to get to know

posted by | Leave a comment

In deze theorie leggen we je uit hoe de lengte van de zijden van een rechthoekige driehoek kunt berekenen met behulp van de sinus, cosinus en tangens.We hebben geleerd hoe je hoeken kunt berekenen met behulp van de sinus, cosinus en tangens.Noemt men de lengten van rechthoekszijden (de zijden die aan de hoek van 90° liggen) a en b, en de lengte van de schuine zijde (de zijde die niet aan de rechte hoek grenst, ook wel "hypotenusa" genoemd) c, dan is de bekende wiskundige vorm van de stelling: (Dit is Propositie I.47 uit de Elementen van Euclides) De stelling van Pythagoras is equivalent met het parallellenpostulaat.

In de linkerfiguur is het vierkant opgebouwd uit een vierkant met zijde a, een vierkant met zijde b, en 4 rechthoekige driehoeken.

De lengte en breedte van de zijden van het vierkant zijn (a b), dus de oppervlakte van het grote vierkant is (a b)².

De oppervlakte is ook gelijk aan de som van de vier driehoeken (4 × ½ab) plus de oppervlakte van het binnenste vierkant, dat oppervlakte c² heeft.

Wat dat betreft waren de Grieken (Pythagoras of een van zijn leerlingen) wel de eersten.

Zij wisten niet alleen dat de stelling waar was, maar konden ook in algemene termen (abstracties) aantonen waarom zij waar was.

Leave a Reply

dating service contract