Dating vaba armastus ee single plattform kostenlos Heilbronn

posted by | Leave a comment

Petukirja näide 1 (petukirja näites olev link viib õngitsuslehele: MITTE NÄPPIDA!): Kellele: undisclosed-recipients: ; Teema: Shared document I've shared a document with you , It's not an attachment -- it's stored online at Google Docs. Label: 25343391367031008 Saatja: [email protected]: XXX The courier company was not able to deliver your parcel by your address. Label: 31585036553374581 Print this label to get this package at our post office. For mode details and shipping label please see the attached file.Pettusele viitab tavaliselt juba saatja imelik meiliaadress, millele kindlasti ei tohi vastata.Samuti peaks ettevaatlikuks tegema kirjas toodud müstilised rahanumbrid, kirja üldine libe toon ja veider ning tihti grammatiliselt väär sõnakasutus.Internetipettus on kelmus, mis pannakse toime internetis või interneti vahenditega.Internetipettuste eesmärk on nii raha teenida kui ka kasutaja (sotsiaalmeedia)konto või arvuti ja/või nutitelefon eri motiividel üle võtta.

Please notify the sender of any unintended recipients and delete the original message without making any copies.Põhiliselt aetakse taga pooleliolevaid läbirääkimisi kaupade või teenuste ostmiseks. Kirjas paluvad kurjategijad näiliselt usutaval põhjusel kanda üle ettemaks teisele arvele, kui algselt kokku lepitud.Kaaperdatud kirjavahetusest kogutud info pinnalt võtavad kurjategijad teise osapoolega e-kirja teel ühendust. Kuna kõik tundub õige, langeb ettevõte kurjategijate ohvriks.(inglise keeles phishing) Petis küsib panga või muu finantsasutuse libaesindajana e-posti teel inimese internetipanga tunnuseid.Inimene loovutab tunnused ja tema pangaarve tühjendatakse.

Leave a Reply

dating service contract